By   22 stycznia 2017

Ranking dopuszczonych do kolejnej rundy wnioskodawców w programie grantów Austraciego Grantu Kapitał Ludzki:

  • G7/Y/ZACHODNIOPOMORSKIE-, Zasadnicza zmiana całościowego procesu produkcyjnego produktów z grupy pizza poprzez ekonomizacja innowacji procesowej, produktowej oraz organizacyjnej, VIRTU SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego zgłoszenia zaakceptowano finansowanie na gry biznesowe. Zalecane w tym projekcie szkolenia z przywództwa najlepiej zrealizuje dobra firma szkoleniowa GFKM .
  • D5/F/POMORSKIE-, Honeycomb – wielopoziomowe usprawnienie innowacji nieznanej i niestosowanej dotychczas, NORTH THIN PLY TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego projektu zaakceptowano finansowanie na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener zarządzania: Szymon Batko. Zalecane treningi menedżerskie w firmie Profess
  • A5/P/LUBELSKIE-, Profesjonalizacja, komercjalizacja i wielopoziomowe usprawnienie innowacyjnych procesów w zakresie kompleksowej innowacyjnej usługi inspekcji i robót kanalizacyjno – renowacyjnych w oparciu o mobilną linie wielosegmentową., Bielski Zakład Instalacyjny „EL-GAZ-S” Marek Ścisłowski, Dla tego aplikacji ogłoszono środki na gry decyzyjne. Rekomendowany trener biznesu: Mateusz Tymochowicz. Zalecane szkolenia handlowe w instytucie Mindlab
  • 0/M/MAZOWIECKIE-, Implementacja najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych środkiem do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym., KRYSTYNA SKWARA Z. P. H.”M U N D U R II”, Dla tego zgłoszenia przyznano dofinansowanie na gry strategiczne. Rekomendowany trener przywództwa: Zbigniew Grzesiak. Zalecane szkolenia biznesowe w firmie Integra Consulting
  • B1/U/LUBELSKIE-, poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wielopoziomowe usprawnienie innowacji produktowej w zakresie wykonywania dużych pudeł klapowych i przekładek., HMB ZAKŁAD MECHANICZNY MGR INŻ. HENRYK BARZYCKI, Dla tego projektu zatwierdzono środki na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener zarządzania: Jacek Nęcki. Zalecane szkolenia biznesowe w firmie Avenhansen
  • –4/X/MAZOWIECKIE-, wielopoziomowe usprawnienie innowacji procesowej w zakresie metody hydrodynamicznej do czyszczenia i cięcia konstrukcji stalowych wyposażenia kompleksów ścianowych i chodnikowych oraz konstrukcji obudowy szybów, sposobem na rozwój firmy i poprawa jej konkurencyjności., TECH-TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dla tego wniosku ogłoszono subwencję na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener biznesu: Wojciech Grzesiak. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w spółce House of Skills
  • B2/X/MAZOWIECKIE-, Utworzenie Virtual Fashion House Eva Minge drogą do zwiększenia konkurencyjności., EVA MINGE DESIGN SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego projektu zatwierdzono finansowanie na gry strategiczne. Rekomendowany trener przywództwa: Wojciech Kudła. Zalecane szkolenia handlowe w fundacji Integra Consulting
  • B9/E/ŁÓDZKIE-, wzmocnienie konkurencyjności Przedsiębiorstwa poprzez twórcza implementacja innowacyjnej technologii produkcji w obróbce elementów ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej., „KESMET” Andrzej Kęsik, Dla tego zgłoszenia ogłoszono dofinansowanie na gry decyzyjne. Rekomendowany trener zarządzania: Szymon Skała. Zalecane szkolenia handlowe w firmie Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego