By   15 listopada 2016
<!–more–>Najróżniejsze gry terenowe są coraz popularniejsze pośród małych i dużych firm. Właściciele tych firm dostrzegają bowiem zalety, które się odniesie po zorganizowaniu czegoś takiego. Właściwie przeprowadzona gra znacząco może wzmocnić relacje między pracownikami, a poza tym poszerzyć kompetencje i umiejętności tak bardzo przydatne na wielu stanowiskach.
<br>
Całkiem niedawno z ze sporym rozmachem zorganizowano przez jedną z firm farmaceutycznych gra szkoleniowa, którą wielu uznało za największe wydarzenie tego typu. Uczestniczyli w niej bowiem wszyscy bez wyjątku pracownicy firmy, co dało blisko pięciuset uczestników. Dodatkowo całość była pod opieką trzydziestu pięciu trenerów, jacy byli odpowiedzialni za zajęcia z poszczególnymi grupami.
<br>
Pewną część z tego trenerskiego zespołu stanowili pracownicy z firmy szkoleniowej, ale zdecydowaną większość kadra zatrudniona w firmie farmaceutycznej. Przybyli oni dzień wcześniej do hotelu, w którym wszystko było organizowane, i przeszli tam odpowiednie przeszkolenie. Przez to bez większego problemu poradzili sobie z pracą z poszczególnymi grupami.
<br>
Jednym z pierwszoplanowych trenerów był Prezes firmy, który w prywatnym życiu jest alpinistą z dużym doświadczeniem. Wykorzystał on swoją pasję do tego, aby na podstawie górskiej wyprawy dać słuchaczom wiele interesującej wiedzy w temacie zarządzania zespołem ludzi, rozwiązywania sporów i motywacji. Nawiązał tym samym do tematyki zespołowej pracy, tak istotnej w praktycznie każdej firmie.
<br>
Podczas opisywanej gry uczestnicy zostali podzieleni na 25 zespołów, jakie przez określony okres czasu zajmowały się wyznaczonym planem. Najważniejszą część gry stanowiły tak zwane społeczne eksperymenty, czyli nietypowe, wymagające nieszablonowego podejścia zadania, w których członkowie drużyn musieli się wykazać dużą dawną zaufania i kreatywności.
<br>
Te eksperymenty kończyły się dostarczeniem grupie tak zwanych kart problemowych, z którymi ta powinna się dokładnie zaznajomić. W czasie analizowania kart w rzeczywistości uczestnicy analizowali własne decyzje przez pryzmat pięciu głównych kompetencji, co pozwoliło im się odnieść do pracy, którą wykonują na co dzień.