By   14 sierpnia 2016

W związku z podjętą strategią upowszechnienia projektu nr PLA/19 2 5 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania środków z Panatlantyckiego Funduszu Spójności

Porządek debata w czasie seminarium obejmie wymienione tu grupy panelowe:

 • Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewód
 • Wpływ uzyskanej dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I i III ZPORR na lata 2004 – 2006 na wzrost wydatków inwestycyjnych w gminach w województwie wielkopolskim.
 • Instytucje otoczenia biznesu wspierane w ramach SPO WKP, lata 2004-2006: określenie wpływu programu na ofertę usługową oraz poziom jakości świadczenia usług
 • Transgraniczne sieci innowacyjne w procesie zarządzania rowojem regionalnym na przykładzie Województwa Śląskiego, Śląsko – Morawskiego Kraju (Czechy) oraz Kraju Żylińskiego (Słowacja)
 • Ocena stopnia wdrożenia założeń EFS na przykładzie kursu podyplomowego Hotel na Szkolenia Z Obsługi Klienta
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach PO RPW
 • Analiza systemu zarzadzania, wdrażania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Raport nt. postępów realizacji celów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (wg stanu na 31.12.2009 r.)
 • Ocena systemu wskaźników w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Ocena wpływu inwestycji infrastruktury transportowej realizowanych w ramach polityki spójności na wzrost konkurencyjności regionów
 • Analiza i ocena znaczącego wpływu realizacji RPO WŁ na lata 2007-2013 na środowisko
 • Informacja i promocja PO Kapitał Ludzki
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Program będzie omówiony pod kątem wpływu w wymienionych nizej dotowanych branżach (systematyka wg PKD).:

 • Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów
 • Produkcja artykułów piśmiennych
 • Wytwarzanie energii elektrycznej
 • ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • Działalność związana z tłumaczeniami
 • Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Zamość oraz konecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Metali Lekkich „Kęty” S.A. (Grupa KĘTY S.A.), Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., AG Zavoli, KME, DIEGO, MWM, Lech-Bruk Lech Mędykowski, „REFLEX” Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe , Gorzowska Telewizja Przewodowa Sp.z o.o. , AutoID Polska S.A., Frey spółka jawna, K-Lamin Andrzej Filipek, MEDIA DZIECI Marlena Jagła-Zamojcin, Play 5 , XEDU , JG SYSTEM Jarosław Gorczyca, Oskar Kaszynski Studio Panika, SiP Consulting Sp. z o.o.

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.