By   9 czerwca 2016

Coaching jest ostatnio niezwykle chętnie używanym w wielu kręgach hasłem. W największym skrócie jest to wsparcie innych osób w tym, aby jeszcze lepiej oni działali i zdobywali kolejne szczyty swoich możliwości. Coaching związany jest nierozerwalnie z postacią trenera, którego zadaniem będzie wsparcie swojego podopiecznego w próbie zdobycia celów, które on sobie wyznaczy.

Przez ostatnie lata dookoła coachingu wyrosło wiele mitów, wynikające z różnorodnych powodów. Część osób widzi w tym panaceum na każdy problem w zawodowym i osobistym życiu, z kolei inni podążają za modą, nie zawsze będąc świadomymi, o co w tym tak naprawdę chodzi. Ostatecznie może to wszystko doprowadzić do nierealnych oczekiwań, a potem bolesnych rozczarowań.

W wielu przypadkach może być problemem twierdzenie, że jeżeli ma się już coacha, to może on doprowadzić do pożądanej zmiany bez większych starań ze strony podopiecznego. A tymczasem sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Coach to jest osoba, która pokaże cele i motywuje do działania, ale dużą część pracy i tak powinna zrobić dana osoba.

Kolejnym problemem jest przekonanie, że same sesje z coachem, osobowość i doświadczenie jego osoby dadzą praktycznie od razu oczekiwane rezultaty, niejednokrotnie tego typu stwierdzenie będzie się słyszało od przełożonych albo kolegów. Tymczasem po odbyciu kilku sesji będzie się okazywało, że zmiany wymagają mimo wszystko sporej determinacji i własnej pracy, i szybko zaczyna się pojawiać rozczarowanie oraz zniechęcenie.

Oczywiście nie jest tak, że coaching ma same ujemne strony i nigdy się nie sprawdzi, ponieważ mimo wszystko będzie to metoda która się cechuje dużą efektywnością i skutecznością. Wymagać jednak będzie należytego podejścia w zasadzie od początku, wiele problemów się bowiem bierze z nie rozumienia do końca tego, na czym ma się opierać praca z coachem.

Jeśli ktoś świadomie się decyduje na zrobienie jakiś zmian w swoim życiu i jest zdeterminowany, żeby tego dokonać, to osoba coacha bardzo mu może w tym pomóc. Przede wszystkim może on wskazywać ścieżkę, którą warto podążać, aby zmiany, które się zamierza rzeczywiście poszły w dobrym kierunku.