By   12 kwietnia 2016


Kursanci ze współpracujących z nami stale koncernów wnioskowali o subwencje i wspólnie z naszymi trenerami dostarczyli wymagane dokumenty do instytucji finansujących.
Ogłaszamy że w ramach funduszu dotacyjnego „Świętokrzyski Program Infrastrukturalny” na weekendowe Szkolenia Motywacyjne pomoc otrzymały następujące przedsięwzięcia:

 • Szkolenie Działu Marketingu w spółce Kaliski Zakład Utylizacyjny
 • Szkolenia z kształtowania kultury organizacyjnej wsparciem dla zmian organizacyjnych.
 • „e-Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Czorsztyn”
 • „www. okno na świat – eInclusion w Gminie Miasto Zakopane”
 • zoptymalizowana e-usługa edukacyjna: symulator-biznesu.pl.
 • sporządzenie innowacyjnych technologii magazynowania energii w produkcyjnych tunelach foliowych
 • sporządzenie technologii wytwarzania produktu leczniczego zawierającego steryd wziewny w systemowym technicznie inhalatorze proszkowym.
 • opracowanie i implementacja programu umożliwiającego kompleksową obsługę dokumentów
 • sporządzenie i wdrożenie nowych produktów z tektury falistej o podwyższonej hydro-rezystancji.
 • sporządzenie i uruchomienie wyspecjalizowanych portali internetowych – inteligentnych porównywarek cen branży budowlanej, instalacyjnej, elektrotechniczej i wyposażenia wnętrz
 • opracowanie koncepcji modernizacyjnej metodyki recyklingu betonu dla produkcji nowo-sparametryzowanego wyrobu.
 • opracowanie wzoru przemysłowego i wdrożenie do produkcji produkcji linii wzorniczej 10 zdigitalizowanych prezenterów e-P.O.S.
 • koncepcja e-usługowa automatyzująca i wspierająca procesy marketingowe i handlowe pomiędzy producentami, hurtownikami i detalistami
 • plan przygotowania harmonogramu ekspansji importu firmy Altanova.
 • wypracowanie, implementacja i świadczenie e-usług polegających na zdalnym dostępie do modelu wsparcia procesów windykacji
 • system B2B zapewniający elektroniczną wymianę dokumentów finansowych pomiędzy dystrybutorem prasy cyfrowej a wydawcą
 • technologia wytwarzania farmaceutycznej substancji czynnej Sitagliptyna.
 • stworzenie modelowego Laboratorium NeoLek – Doświadczalnej Onkologii i nowoczesnych procedury
 • uruchomienie innowacyjnego modelu B2B do elektronicznej wymiany rejestrów i zarządzania informacją handlową w przedsiębiorstwie Gracomm
 • wdrożenie koncepcji rozwoju importu w LUG Light Factory Sp. z o.o.
 • uruchomienie planu dynamizacji eksportu w przedsiębiorstwie Marbo S.C.
 • implementacja metodyki kompresji sygnału wizyjnego do formatu XDCAM HD422
 • stworzenie modernizacyjnej, zdalnej, zautomatyzowanej obsługi analiz i prognoz finansowych dla sektora MSP oraz mikroprzedsiębiorstw.
 • zbudowanie internetowego systemu obsługi firm działających w branży usługowej wspierający proces rezerwacji terminów.
 • zbudowanie elektronicznego serwisu bezobsługowego doboru diet wraz z portalem społecznościowym Web 2.0.
 • stworzenie cyfrowego serwisu gastronomicznego będącego integratorem ofert punktów gastronomicznych z funkcjonalnością zamawiania posiłków przez Internet.

  Tagi: szkolenia unijne, szkolenie kierowników